De essentie van IoT?

sTN is nu bijna drie jaar de IoT markt van dicht bij aan het volgen. sTN werkt nauw samen met een startup: IoT concept genaamd die zich richt op IoT toepassingen voor MKB in Horeca en in de Bouw.

Onze algemeen directeur Camiel van den Berg is vanuit sTN de ‘roerganger’ op dit gebied. Naast zijn reguliere werk voor ledenvoordelen op het gebied van internet en telefonie is het concreet maken van toepassingen voor de leden van branches een speerpunt. Wij richten ons dus op MKB-klanten. Voor de grote, corporate bedrijven (banken, industrie en nutsvoorzieningen) is sTN niet ingericht. Deze organisaties zullen zich rechtstreeks richten tot tevens grotere organisaties zoals: KPN, Vodafone, T-Mobile, KPMG, EY, PwC, Microsoft, Google, Amazon, etc.

Wat is nou IoT. Gelukkig is er een Wikipedia-pagina aan gewijd. Het internet der dingen wordt daar weergegeven als volgt: “Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen” En onderzoeks- en adviesbureau Gartner geeft aan dat er in 2020 (over twee jaar) 26 miljard apparaten aan het internet zullen zijn verbonden. Ze gaven trouwens ook aan dat er in 2017 8,1 miljard apparaten aan het internet verbonden zouden zijn of dat zo is? Maar dat het vele apparaten zullen zijn, lijkt onoverkoombaar. En trouwens, als je twintig jaar geleden had verteld dat er in Nederland in 2017 20.500.000 simkaarten actief zouden zijn, had de gemiddelde Nederlander gezegd: “wat is dat: een simkaart?!”

Is dit nu de essentie? Ik denk van niet! De essentie ligt in het feit dat IoT de mogelijkheid biedt om een – zeg maar – digitale spiegel te zijn van de fysieke wereld om ons heen. En door de eigenschappen van deze fysieke wereld vast te leggen in metingen. Dat stelt ons daaropvolgend in staat om, met deze digitale data, beslissingen te nemen in de werkelijke wereld. Oké: dat klinkt nog wat abstract en academisch, daarom voorbeelden:

Zo’n voorbeeld van iets dat IoT mogelijk maakt, is het direct zichtbaar maken van metingen in de bouw. In de bouw worden veel metingen op de bouwplaats ter plekke gedaan. Er is regelgeving over welke gegevens wel of niet dienen te worden opgeslagen tijdens het bouwproces. Meestal wordt deze data lokaal opgeslagen (op papier of in een laptop, tablet of telefoon). Achteraf worden de gemeten gegevens c.q. waardes gepresenteerd in een rapport. Regelgeving wordt zo weer die papieren tijger in plaats van het voorgenomen doel: het transparanter en veiliger maken van de bouwplaats.

Daar komt al direct de toegevoegde waarde van IoT om de hoek kijken, want met IoT kunnen gemeten waardes direct zichtbaar worden gemaakt en kunnen alarmen worden ingesteld. Kleine alarmen die aangeven wat een volgende stap in een proces moet zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van de rijpheid van het eerder gestorte beton, waardoor de opzichter op het juiste moment de volgende laag kan aanbrengen. Of denk aan een grotere alarmen die aangeven dat de Co2 waarde in de werkplaats te hoog is en er voor zorgen dat er geautomatiseerd een deur wordt opgezet of de luchttoevoer aangaat.

De essentie is dat informatie niet alleen sneller beschikbaar is, maar dat er direct een beslissing kan worden genomen; een werkwijze of het proces kan direct worden aangepast. Dit is een meerwaarde voor de bouwer zelf, maar ook voor de eindklant, die daardoor een beter en mogelijk ook een
goedkopere dienst of product krijgt opgeleverd.

Door IoT zal er tijdens, maar ook na de bouw, een intensiever contact blijven bestaan tussen eindklant en leverancier. Je kan denken aan proactief onderhoud of rapportages die voor de eindklant belangrijk zijn bij het nemen van beslissingen voor zijn eigen processen. Eenvoudig is de stap van meten naar een platform c.q. portaal waar al deze metingen geïnterpreteerd en per project worden weergegeven niet, maar elke dag komen we een stap dichter bij een gestandaardiseerd softwareplatform die het mogelijk maakt om projecten zo samen te stellen zoals de bouwer en de eindklant het wensen. Het
begrijpen van al deze componenten, dus van ‘Ding’ tot en met de ‘toepassing’ is de essentie van IoT.

Zo’n drie jaar geleden zijn wij, samen met onze klanten, op zoek gegaan naar de essentie van IoT en de mogelijkheden die IoT biedt. Vaak zagen wij op internet of hoorde wij op bijeenkomsten in het land Hosanna-verhalen van IoT leveranciers. Echter bij navragen bleek telkens weer dat het ging om
proeven en zogeheten pilots, POC’s of andere mooie termen, maar van concrete en grootschalige oplevering was (en is) nauwelijks sprake. Echte kant-en-klare producten zijn er voor de MKB (nog) niet. Wel zien we nu dat organisaties – en dat geldt ook voor sTN – op zoek gaan naar samenwerking. Wij doen dit met zowel leveranciers en Branche- en Koepelorganisatie als met onze deelnemers. Hopelijk leidt deze beweging tot meer versnelling, want wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat IoT uiteindelijk – net als het internet – onderdeel zal worden van het dagelijks leven.