De Stichting Telecomgebruikers Nederland (sTN)

De Stichting Telecomgebruikers Nederland (sTN) ontstaat in 1996 in de vaart van het openbreken van de telecommarkt. Tot midden jaren 90 van de vorige eeuw is er 1 leverancier voor telefonie: de PTT (later KPN). Nieuwe wetgeving maakt concurrentie op de telefoniemarkt mogelijk. Die marktwerking vraagt om een nieuwe rol van het MKB.

Er is behoefte aan een onafhankelijke partij die bedrijven eerlijke antwoorden geeft over de wereld van digitale communicatie. De Stichting Telecomgebruikers Nederland verenigt brancheorganisaties en koepelorganisaties van groot tot klein. Variërend van grote spelers als de Nederlandse Vereniging van Banken tot de kleinere belanghebbenden als de Nederlandse Vereniging van Aardappelhandelaren.

De stichting vervult vanaf dat moment de rol van belangenbehartiger en maakt zich sterk voor 3 doelstellingen:

  • Behartigen van de telecombelangen van zakelijke gebruikers.
  • Eerlijke kennis delen over de telecommarkt.
  • Kortingen op de telecom voor het bedrijfsleven
    (ondergebracht bij sTN Telefact, mede om de onafhankelijkheid van de stichting te borgen).

25 jaar sTN: 3 mijlpalen

Kwaliteitsmetingen van het mobiele netwerk

In de tijd dat KPN nog een overheidsbedrijf is, is iedereen zeker van een netwerk dat het altijd doet. Met de groei van de mobiele markt verandert dat. Nieuwe telecomaanbieders lokken zakelijk klanten met goedkope abonnementen die de bereikbaar niet kunnen garanderen.

Telecomaanbieders staan aanvankelijk niet te springen om de kwaliteit van hun bereik te laten meten. Maar uiteindelijk lukt het om de handen ineen te slaan. Er worden auto’s door Nederland gestuurd die de netwerken meten. Deze informatie publiceert de Stichting waardoor MKB’ers weten welke aanbieder in hun regio het beste bereik heeft.

De rol van telecommanager op de kaart

sTN brengt al snel grote MKB bedrijven samen in het Grote Bedrijven Deelnemerspanel. Hier wordt kennis over de telecommarkt gedeeld. Het panel verenigt zich later in de Telecom Management Association (TMA). Een van de activiteiten is de verkiezing van de telecom manager van het jaar.

Met dit initiatief stimuleert sTN de rol van telecom professional binnen organisaties. De telecommarkt wordt volwassen en die specifieke kennis verdient een specialisme. Nog altijd wordt de verkiezing jaarlijks gehouden door de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG).

Wetgeving gaat slamming tegen

Na één belletje ongewild vastzitten aan een telefoonabonnement bij een andere provider. Het overkomt na 2016 steeds meer MKB’ers. Honderden klachten van gedupeerde ondernemers zijn voor sTN aanleiding om slamming onder de aandacht te brengen van het Ministerie van Economische Zaken.

In afwachting van nieuwe wetgeving helpen we ondernemers de signalen van slamming te herkennen en adviseerden ze op te hangen als ze het niet vertrouwen. De nieuwe wetgeving komt er uiteindelijk en die zorgt ervoor dat de ACM een actievere rol krijgt in het voorkomen van gedupeerde ondernemers.

Het bestuur van de Stichting Telecomgebruikers Nederland

John van der Meulen (voorzitter)

John is CFO van Wielinq, een advies- en interim-managementbureau voor digitale strategie. Vanuit het bureau vervult hij regelmatig zelf ook rollen als interim-bestuurder. Daarnaast is John actief als toezichthouder en is ondermeer voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Wooncorporatie De Goede Woning in Zoetermeer, voorzitter van de Raad van Toezicht van zorgcentra de Meerlanden in Badhoevedorp en lid van de Raad van Toezicht van het researchinstituut Veiligheid NL. Ook verzorgd hij een tweetal masterclasses aan de Universiteit Nyenrode.

Frits Huffnagel

Frits is bestuurslid met speciale aandacht voor de relatie met de bracheorganisaties; het VNO-NCW en MKB Nederland. In het dagelijks leven is Frits adviseur van grote gemeenten op het terrein van Citymarketing & Communicatie.  Daarnaast is Frits voorzitter van de brancheorganisatie VAN speelautomaten en de Stichting Amsterdam Gay Pride. Ook treedt Frits regelmatig op als presentator, gesprekleider, performer en dagvoorzitter, onder meer op TV en radio.  In het verleden heeft Frits diverse politieke functies bekleed ondermeer als wethouder van de gemeenten Amsterdam en Den Haag.

Ton van der Gaag

In het bestuur heeft Ton de portefeuille telecom. Hij onderhoudt ondermeer de contacten met telecomoperators, de BTG en participeert in het Overleg Telecom en Post van het ministerie van Economische Zaken. Ton vervulde tot zijn pensioendatum een directierol bij KPN en werkt nu als zelfstandig adviseur. Daarnaast vervult hij een aantal toezichthoudende bestuursfuncties en is ondermeer voorzitter van de Raad van Toezicht van Calibris Advies.

Overlegorganen

  • Commissie ICT van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW
  • Overlegorgaan Post en Telecommunicatie (OPT)
  • MKB-panel ministerie van economische zaken
  • sTN deelnemersvergadering
  • sTN adviesraad

De toekomst: 2019 en verder.

Er blijft behoefte aan een stichting die zich belangeloos inzet voor alles wat met digitale communicatie te maken heeft. De Stichting Telecomgebruikers Nederland blijft die onafhankelijke partij. Thema’s die nu en in de komende jaren onze aandacht hebben zijn: cybercrime, de opkomst van Internet of Things en het verdwijnen van ISDN.