Vorige week is de beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap ingegaan, de vraag is natuurlijk of alle partijen zich houden aan deze regel en de ACM voldoende capaciteit heeft om op te treden als het toch (weer) mis gaat.

Al jaren ziet Stichting Telecom- en internetgebruikers Nederland (sTN) dat MKB klanten, zonder dit te willen, over worden gezet naar een nieuwe provider. sTN heeft in de afgelopen tien jaar honderden klachten ontvangen van MKB klanten die zonder dit te weten over waren gezet.

De latende aanbieder is wettelijk verplicht mee te werken aan een verzoek tot nummerportabiliteit, mits de overeenkomst met de latende aanbieder rechtsgeldig is beëindigd. En daar zit nu juist de kneep: omdat er geen handtekening (schriftelijkheidsvereiste) nodig is in de zakelijk markt, zijn de MKB’ers vaak al overgezet zonder dat ze dit weten. Verscheidene telecom-cowboys nemen deze rechtsgeldigheid, oftewel de wilsuiting, niet zo nauw en klanten worden overgezet met een wilsuiting van de betreffende overstap, waarbij deze door misleiding tot stand is gekomen. Om daarna weer alle diensten weer terug te draaien is vaak een hele toer en kost veel tijd en inspanning voor de MKB’er. In 2017 nog heeft de voorzitter van sTN (John van der Meulen) zogenaamde tips & tricks gegeven, waarbij “als je het niet vertrouwt, hang dan op” de belangrijkste was.

Alhoewel alle operators hebben geprobeerd met elkaar rond te tafel afspraken te maken (zelfregulering) in de afgelopen jaren, lijkt het erop dat dit alleen maar heeft geleid tot vertraging van regelgeving. De zogenoemde telecom-cowboys hebben het overleg gebruikt (misschien wel misbruikt) om beleidsmaatregelen en wetgeving uit te kunnen stellen en dat is ze goed gelukt, want met de eindstreep van de diensten voor traditionele (laagcapacitaire ISDN) telefonie in het zicht. 1 september 2019 is deze beleidsregel, die betrekking heeft op zogenaamde WLR – WLR (vaste telefonielijnen) overstap, aldus John van der Meulen, voorzitter sTN , mosterd na de maaltijd.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via 0348 49 50 51 of via info@stn.nl.