Verschenen in de Telecompaper: Stichting sTN helpt het mkb met invulling digitale strategie, maar sector is soms wispelturig

Stichting sTN helpt het mkb met invulling digitale strategie, maar sector is soms wispelturig

De telecomsector verandert elke dag, maar het blijft een markt die maar niet volledig volwassen wil worden. Zeker als het gaat om de grote groep mkb’ers zijn er voortdurend ontwikkelingen en issues die de waan van de dag bepalen. Waarom is er geen geschillencommissie in telecom? Waarom geen accountmanager die langsgaat bij het mkb-bedrijf? Vragen die John van der Meulen, voorzitter van de Stichting Telecom- en internetgebruikers Nederland (sTN), stelt.

In 1996 telefoneerde meer dan 95 procent van het mkb via een vaste lijn en was daar maandelijks een grote som geld aan kwijt. Iedereen had één of meerdere vaste lijnen, maar mobiel en internet waren aan een opmars bezig. Dat leidde tot veel vragen en veel onzekerheden. Een aantal brancheorganisaties stak de koppen bij elkaar en richtte de stichting sTN op om de belangen van het mkb in de telecomsector te behartigen. Nu is bellen via mobiel of via internet (voIP) de geijkte manier om bereikbaar te zijn en maakt nog maar zo’n 20 procent van de leden gebruik van de traditionele vaste lijn.

Belangenbehartiging, advies en grootschalige inkoop van telecomdiensten vormen de pijlers onder de sTN. Specifieker: de eerste twee vallen onder de stichting. Voor de inkoop is een aparte bv opgericht. John van der Meulen is voorzitter van de stichting.

Anno 2017 nemen er 28 brancheverenigingen deel in sTN, verenigingen als Horeca Nederland, Bouwend Nederland, Bovag en ANVR. Bij elkaar vertegenwoordigen de verenigingen zo’n 50.000 tot 60.000 (voornamelijk) mkb-bedrijven met gemiddeld genomen vijf tot honderd werknemers. Zo’n 5.000 tot 5.500 leden zijn actief betrokken.

Advies over omzetten naar VoIP

De mkb’er is niet bezig met de techniek achter de dienstverlening. Voor hen geldt dat bereikbaarheid en kwaliteit goed moeten zijn, zo legt Van der Meulen uit. Bereikbaarheid spreekt voor zich, maar ook kwaliteit is ontzettend belangrijk. Een slechte gesprekskwaliteit is een onwerkbare situatie voor de ondernemer. VoIP was aanvankelijk qua kwaliteit niet veel, vertelt Van der Meulen. Om die reden zijn mkb’ers ook wel weer afwachtend, afhankelijk van type bedrijf of business. Kosten tellen natuurlijk ook mee, maar voor veel bedrijven komt dat pas op de derde plek, is de ervaring bij sTN.

Van der Meulen: “Wij komen het best tot ons recht bij bedrijven waar weinig telecomkennis is. Wij leggen ons dan toe op het op gang brengen van bewustwording, waarna er steeds meer vragen komen. Een mooi voorbeeld is het omzetten van traditionele vaste telefonie in VoIP.

Het kantelpunt ligt al lang achter ons, nog maar zo’n 20 procent van de actieve leden belt via ISDN. Van de ongeveer 5.000 actieve leden zijn dat er nog zo’n 1.000. Deze gaan we proactief adviseren over omschakelen.”

Dergelijke projecten hebben een langdurig karakter en kennen een lange doorlooptijd. Ondertussen is sTN bezig met advies en belangenbehartiging met betrekking tot zaken die regelmatig het nieuws halen. Van der Meulen geeft aan dat sTN het als zijn taak ziet om regulering over bijvoorbeeld slamming in de politiek onder de aandacht te brengen. Een ander fenomeen dat jaren geleden veel aandacht opeiste en onlangs weer actueel werd, is misbruik van 0800- en 0900-nummers.

Mkb is belangrijke markt, meer aandacht is wenselijk

Het mkb vormt alles bij elkaar een belangrijke inkomstenbron voor de telecombedrijven. Uit het Telecom Business Market Insight rapport van Telecompaper blijkt dat bedrijven met vijf tot honderdvijftig werknemers een kwartaalomzet van ruim 230 miljoen euro genereren, ongeveer een derde van het totaal uit de zakelijke markt.

Van der Meulen ziet haarscherp wat er ontbreekt in de sector. “De telecomsector is in sommige opzichten ‘onvolwassen’, het heeft hier en daar een soort van kinderziektes. Een voorbeeld. Een gerenommeerd bedrijf geeft op jaarbasis 10.000 euro uit aan een accountant. Dat is niet ongebruikelijk. Een afgevaardigde van het accountantskantoor komt daarvoor twee of drie keer langs in dat jaar, bespreekt de business, geeft advies hoe zaken beter kunnen worden aangepakt, heeft nog wat tips, slimmigheidjes, en ga zo maar door. Zo’n bedrijf waardeert dat en ziet dat zo’n accountant z’n geld waard is.

Datzelfde bedrijf geeft op jaarbasis ook 10.000 euro uit aan een telecombedrijf. Heeft een aantal vaste lijnen, dikke internetverbinding, mobiele aansluitingen, zeg maar een gemiddeld telecompakket. Maar er komt niemand van dat telecombedrijf langs, er is geen advies op maat, geen tips of slimmigheidjes, hooguit een algemene mailing. Er bestaan geen accountmanagers bij telecombedrijven voor het mkb. Waarom niet, vraag ik mij dan af?”

Een tweede voorbeeld is het feit dat er geen geschillencommissie is. Van der Meulen: “Aan de consumentenkant is die er wel, maar voor de zakelijke wereld is die er nog niet. Dat zegt wat over de volwassenheid. Grote bedrijven hebben juristen in dienst, maar de mkb’er heeft dat natuurlijk niet.”

sTN werkt aan kenniscentrum voor IoT

Eén van de nieuwe zaken waar sTN mee bezig is, is het creëren van een IoT-kenniscentrum. De brancheverenigingen en vanzelfsprekend ook individuele mkb’ers zijn in meer of mindere mate bezig met IoT. Vanwege de omvang van de meeste bedrijven is er geen tijd en geen geld om zaken op een gedegen manier uit te zoeken. Daaruit is de vraag naar voren gekomen of sTN dit wil en kan opzetten.

Van der Meulen vindt dat een mooi en interessant project. “Een belangrijke taak van ons is advies en daarin komt bijvoorbeeld de digitalisering aan de orde. Wij geven bij onze deelnemers aan dat iedere deelnemer en ieder lid moet nadenken over digitale strategie. Dat is een brede term, het bevat gebruik maken van data om efficiencyslagen te maken, maar ook beveiliging en bijvoorbeeld de inzet van IoT.

We waren in dit kader in gesprek met de ANVR. In de branche van reisbureaus is men een techniek aan het ontwikkelen waarbij de koffer los wordt gezien van de reiziger. De koffer krijgt een tag en wordt op elk moment van de reis gevolgd. De koffer hoeft helemaal niet met de reiziger mee te reizen, als ie maar op de hotelkamer of in het appartement staat op het moment dat de reiziger aankomt.”

Dat neemt niet weg dat zowel de meeste leden van de uiteenlopende brancheorganisaties als deze organisaties zelf de tijd en de know-how missen om zich te verdiepen in IoT. Een taak dus voor sTN. Het is bezig een kenniscentrum op te zetten van waaruit het kan adviseren.